Antwoord: Deze intrigerende en belangrijke vraag over Helen en Jezus wordt diepgaand besproken in het boek van Kenneth, ‘Een leven geen geluk’, hoofdstuk 17: ‘Helen en Jezus: De illusie en de werkelijkheid’. Kenneth organiseerde bovendien twee workshops waarin dit belangrijke thema vanuit verschillende invalshoeken besproken werd. (Zie onze publicaties: ‘Jesus: Symbol and reality’ en ‘Jesus: Fantasy or Truth?’) Wij vermelden dit alleen zodat je je realiseert dat je vraag een uitgebreider antwoord verdient dan de beperkte ruimte van deze Vraag- en antwoordservice toelaat.

In het kort: zolang je de illusie koestert dat je een individu bent, zul je Jezus ook als een individu ervaren. Alleen al het feit dat jij jezelf als een individu ziet (zoals we allemaal doen) betekent dat jij het besluit genomen hebt gescheiden te zijn van volmaakte Liefde. Maar wanneer je besluit die afscheiding ongedaan te maken, zul je toelaten dat liefde terugkeert in je bewustzijn, maar alleen in een vorm waarmee jij als individu in relatie kunt staan, zolang je blijft denken dat je een individu bent. Jezus zou deze vorm dus voor jou kunnen zijn, zoals hij dat voor Helen was toen ze zichzelf als een afzonderlijk individu zag.

Wanneer je je echter volledig vereenzelvigt met je juist gerichte denkgeest, dan zal je denkgeest de liefde niet beperken tot een specifieke vorm. In werkelijkheid is liefde altijd abstract en vormloos; het is perfecte Eenheid die geen weet heeft van afscheiding en individualiteit. In je juist gerichte denkgeest weet je dat individualiteit niet werkelijk is en dat je niet echt een individuele persoon bent. Je ervaring van liefde zal dienovereenkomstig wijzigen. Met andere woorden, als je de afscheiding in je denkgeest ongedaan maakt, maak je eveneens je (verkeerde) waarneming ongedaan dat liefde beperkt is. Aan het eind - in werkelijkheid het begin dat nooit veranderd is - is er alleen de perfecte eenheid van Liefde. In werkelijkheid waren Helen en Jezus dus beiden een illusie. Zij had ervaringen op dat niveau waar ze zowel Helen als Jezus oversteeg, zoals Kenneth in zijn boek bespreekt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina