Wat zegt Een cursus in wonderen over engelen? En over mensen die een kwade geest lijken te zien? Ik ben opgevoed binnen Christian Science en ik ben niets tegengekomen wat niet overeenkomt met de Cursus. Christian Science gelooft dat kwade geesten niet bestaan en dat er niets anders bestaat dan de macht van God. Het zegt dat wij scheppen in onze denkgeest en dat alles wat niet absoluut is, niet werkelijk is. Hoewel Christian Science niet dezelfde terminologie gebruikt als de Cursus, zegt het ook dat alles hier een illusie is.

Antwoord: Zoals besproken in V#413 , worden engelen in Een cursus in wonderen beschouwd als uitbreidingen van Gods Gedachten. In deze zin staan zij symbool voor het licht en de bescherming van God die ons altijd omringt omdat we Hem in waarheid nooit verlaten hebben (T18.VI.10:6; WdII.264.t). Als we te bang zijn voor dat niveau van onze Identiteit, vertaalt onze denkgeest de ervaring van vormloze Liefde in vorm. En dit kunnen engelachtige wezens of entiteiten zijn. Maar de vorm is niet de werkelijkheid. Je zou kunnen kijken naar wat ze symboliseren, en dan daaraan voorbijgaan. Naar de Bron, wat altijd de Liefde is die alle vorm overstijgt.

Dezelfde denkwijze kunnen we toepassen op de waarneming van een kwade geest. We zijn zo sterk gebonden aan vorm dat we gedachten onmiddellijk in vorm vertalen: “Alles wat jij ziet vereenzelvig je met uiterlijkheden, met iets buiten zichzelf. Je kunt niet eens denken aan God zonder een lichaam, of in een of andere vorm die je denkt te herkennen” (T18.VIII.1:6,7). De kern van het ego is haat en moord en soms wordt dat ervaren als een kwade tegenwoordigheid. Maar de Cursus helpt ons te leren er niet bang voor te zijn, want deze tegenwoordigheid is niet werkelijk, buiten de werkelijkheid die wij eraan verlenen. Hij komt voort uit onze schuld en angst omdat we denken dat we God vernietigd hebben om zo een eigen bestaan te kunnen hebben.

Wat betreft Christian Science, er zijn inderdaad parallellen op het metafysische vlak tussen de leer van Christian Science en die van Een cursus in wonderen. In de vragen V#372 en V#512 hebben we dat besproken. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Natuurlijk maakt dat het ene systeem niet beter dan het andere, alleen maar verschillend. Een verschil is dat volgens de theorie van de Cursus, God geen weet heeft van deze wereld omdat deze niet als iets werkelijks bestaat. Omdat ze een illusie is, zal ze uit ons bewustzijn verdwijnen wanneer we ons geloof in de afscheiding loslaten. Op het niveau van doel en toepassing zijn er ook verschillen. Het hoofddoel van Christian Science is de genezing van zieken. Deze genezingen demonstreren de geldigheid van de principes. De Cursus legt zijn focus op de genezing van de denkgeest, van de schuld die daar verborgen is. Genezing van het lichaam is nooit het doel, maar het kan wel een gevolg zijn van de genezing van de denkgeest.

Ook in hoe vergeving wordt gezien, onderscheidt de Cursus zich van andere paden. Er wordt ons gevraagd om de bereidwilligheid te hebben onze broeders te vergeven voor wat zij niet hebben gedaan (T17.III.1:5). Daarom is het heel belangrijk, wanneer je de Cursus doet, om een relatie met Jezus of de Heilige Geest te op te bouwen. Zo kunnen we ons steeds opnieuw tot Hen wenden en kiezen voor ware waarneming van alles wat zich voordoet in ons leven.

De hierboven aangehaalde vragen geven meer details die dit korte antwoord aanvullen. En nogmaals, het is heel belangrijk dat verschillen niet gebruikt worden om te oordelen over het ene of het andere denksysteem.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina