Als God niet de laatste stap zet, wie of wat zet dan de stap waarvoor wij blijkbaar terugdeizen?

Antwoord: God kan de laatste stap niet zetten. Er is slechts één stap en die heeft Hij reeds gezet. Omdat onze angst om te ontwaken zo groot is lijkt het of wij een reis maken van vele stappen. Zo gaan we op een zachte manier door het proces van genezing heen, stap voor stap. Jezus houdt rekening met onze angst en weerstand en gebruikt een uitdrukking als: ’God zet de laatste stap’ omdat dit betekenis voor ons heeft. Wij denken in termen van lineaire tijd en geloven dat de afscheiding werkelijk is. Daarom zien we het ongedaan maken ervan als iets waarvoor we een geleidelijk proces nodig hebben. Wij hoeven ons alleen maar te bekommeren om de stappen van vergeving. We hoeven zelfs niet terug te deinzen voor de laatste stap. De laatste stap is een gegeven wanneer de blokkades, gevormd door onze weerstand, eenmaal verwijderd zijn. Uiteindelijk zullen we ontwaken uit de droom van afscheiding, en ons de eerste en enige stap herinneren die God heeft gezet door de schepping van Zijn Zoon. Dat is de betekenis van wat Jezus ons vertelt in de tekst: ”Want God zal de laatste stap gezwind zetten wanneer jij de werkelijke wereld hebt bereikt, en voor Hem bent gereedgemaakt” (T17.II.4:5).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina