Kunnen wij de Liefde van God in ons eentje ervaren (bijvoorbeeld, door jarenlang in een grot te wonen), zonder volmaakte communicatie, of hangt het ervan af of wij volmaakt communiceren?

Antwoord: Wij kunnen de Liefde van God ervaren, ongeacht waar of met wie we verkeren. Wanneer de Cursus verwijst naar "volmaakte communicatie" doelt hij niet op iets wat we met ons lichaam doen. Het heeft niets te maken met praten of de aanwezigheid van een ander. Jezus heeft het erover dat we de Heilige Geest onze innerlijke Stem laten worden, die op een volmaakte wijze alleen maar gedachten aan ons communiceert die uit de herinnering van Gods Liefde voortkomen. Op het moment dat zich een wonder voordoet – onze verschuiving van het onjuist-gerichte denksysteem van afgescheidenheid van het ego naar het denksysteem van gezamenlijke belangen van de Heilige Geest – zou er van ons gezegd kunnen worden dat we volmaakt communiceren. Nogmaals, dit is een communiceren dat slechts in onze denkgeest plaatsvindt – de enige plaats in deze droom waar de Liefde van God altijd aanwezig is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina