Als ik met iemand samen ben en merk dat hij of zij zich aan mij ergert, hoe weet ik dan wat een passende reactie daarop is? Hoe kan ik zeker weten wat een ander denkt en voelt?

Antwoord: Een cursus in wonderen is een gids voor het veranderen van onze eigen gedachten en geeft daarom geen advies over het ontwikkelen van de vaardigheid om gedachten van anderen te lezen. Hij vertelt ons echter wel dat er eigenlijk slechts twee soorten gedachten zijn: gedachten geïnspireerd door liefde en gedachten ingegeven door schuld en angst. De Cursus leert ons dat tot nu toe de overgrote meerderheid van onze gedachten voortgekomen zijn uit onze onbewuste schuld. Hij beschrijft dit soort denken als ‘luisteren naar het ego’ – een innerlijke leraar die volhoudt dat we God hebben vernietigd opdat wij als individuen konden bestaan en dat we nu zowel van onze Bron als van elkaar afgescheiden zijn.

Daar staat tegenover dat wij het vermogen hebben in plaats daarvan de Heilige Geest als onze innerlijke Leraar te kiezen. Dit is een Stem geboren uit onze herinnering van Gods Liefde. De Heilige Geest in onze denkgeest zal ons altijd een door liefde geïnspireerde corrigerende gedachte geven voor elke boze, schuldige of angstige gedachte die we hebben. Het doel van de Cursus in een notendop is ons te leren hoe we ons kunnen afwenden van het aanvalsdenksysteem van het ego en ons kunnen wenden tot het liefdesdenksysteem van de Heilige Geest.

In feite kan dit de omgang met anderen zeer eenvoudig maken. Ten eerste kunnen wij weten dat of een ander gevoelens van liefde of aanval voor ons heeft, louter een weerspiegeling is van zijn of haar innerlijke keuze, en dat de keuze die iemand anders op een bepaald moment maakt niet echt onze zorg is. Onze zorg is het denksysteem dat wij op dit moment kiezen. Als wij ons minder dan liefdevol naar een ander voelen, dan zal ons gedrag richting die persoon dat ongetwijfeld weerspiegelen. Anderzijds, als wij liefde voelen, zal dát in ons gedrag naar buiten komen. Dus is uiteindelijk alles wat wij te doen hebben, de Heilige Geest vragen ons te helpen om naar onze eigen gedachten en gevoelens te kijken, door Zijn niet-oordelende ogen. Als we dit meer en meer doen, zorgt het groeiend bewustzijn dat de Liefde van God nog steeds in ons aanwezig is, er automatisch voor dat we ons op een liefdevolle manier tegenover anderen gedragen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina