Ik wil graag weten hoe te reageren wanneer mensen mij niet met respect behandelen of geen rekening met mij houden. Wat moet ik bijvoorbeeld doen als mensen oneerlijk zijn of als we plannen maken om bij elkaar te komen en ze dan niet komen opdagen en niet afbellen? Ik wil geen voetveeg zijn.

Antwoord: Allereerst moeten we er duidelijk over zijn dat Een cursus in wonderen ons niet vertelt wat we qua gedrag moeten doen. Het leidende beginsel van de Cursus is: "Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen" (T21.In.1:7). Maar Jezus schrijft ons niet voor om voetveeg te worden. Hij erkent gewoon dat ons gedrag ons denken weerspiegelt; daarom moeten wij ons daarop richten. In feite kunnen we door ons denken te veranderen, onze ervaring van deze wereld volledig veranderen. Dit hoeft niet te betekenen dat onze ervaringen in deze wereld zullen veranderen – dat doen ze of dat doen ze niet – maar veeleer dat wij kunnen leren in vrede te zijn, ongeacht wat er buiten ons gebeurt.

De Cursus leert ons hoe wij deze innerlijke omslag moeten maken, die erin resulteert dat we weten om te gaan met elke uitdagende situatie die we tegenkomen. Maar voordat we zover zijn moeten wij Jezus’ genezen zienswijze van onze conflictervaring begrijpen, samengevat in de volgende stellingen: "Je kunt niet oneerlijk behandeld worden [...] Het geheim van de verlossing is slechts dit: dat jij dit jezelf aandoet. Wat ook de vorm van de aanval is, dit is nog steeds waar [...] Je zou namelijk helemaal niet reageren op figuren in een droom waarvan je wist dat je die droomde. Laat ze zo haatdragend en kwaadaardig zijn als ze maar zijn, ze kunnen geen effect op jou hebben, behalve wanneer jij naliet in te zien dat het jouw droom is."(T26.X.3:2; T27.VIII.10:1-2, 5-6)

Met andere woorden, Jezus weet dat ons leven hier slechts een droom is en dat wij in werkelijkheid thuis verblijven in de Hemel, één met onze Schepper. Hoe werkelijk en hoe moeilijk het leven in deze wereld ook schijnt te zijn, het heeft geen effect op Gods Liefde voor ons. De sleutel om binnen deze droom in vrede te zijn is dus, dat we ons realiseren dat de Liefde van God nog steeds voor ons beschikbaar is, elke keer als we daarvoor kiezen. De Cursus stelt het proces van het maken van deze keuze beeldend voor als het loslaten van de hand van het ego en in plaats daarvan voor de Heilige Geest (de herinnering van Gods Liefde) kiezen als onze innerlijke Leraar.

Telkens als wij ons door een ander oneerlijk behandeld voelen, kiezen we een leraar en leren we een les. Als wij het ego kiezen (wat de meesten van ons gewend zijn te doen), is de les dat we slachtoffer zijn, dat ons geluk afhangt van de actie van de ander, en dat geluk onmogelijk is tenzij hij of zij verandert. En natuurlijk garandeert dit dat geluk onmogelijk is, omdat zelfs al zou deze bepaalde persoon veranderen, het niet lang duurt voor iemand anders iets doet dat wij oneerlijk of onaardig vinden. Aldus leert het ego ons zijn uiteindelijke les: mijn ervaringen, mijn pijn, mijn hele bestaan zijn de schuld van iemand anders.

Aan de andere kant, wanneer we de Heilige Geest als onze Leraar kiezen, leert Hij ons dat we geen pijn hoeven te lijden door wat ons schijnt te overkomen. Hij vertelt ons dat de acties van de ander niets met ons te maken hebben. Zij zijn eenvoudigweg een weerspiegeling van de schuld en angst in de denkgeest van die persoon – dezelfde schuld en angst die in onze denkgeest aanwezig is. Die persoon zou niet op een liefdeloze manier kunnen handelen, tenzij hij geloofde dat hij geen liefde waard was. En wij zouden daarover niet van streek kunnen zijn, tenzij wij onbewust geloofden dat we de behandeling kregen waarvan we stiekem denken dat we die verdienen. Deze overtuiging komt voort uit de gedachte dat ook wij geen liefde waard zijn, omdat we Gods Liefde hebben vernietigd.

Door de hand van de Heilige Geest vast te houden, verbinden we ons weer met de Liefde van God in ons. En vervuld van die Liefde, kunnen we niet anders dan liefdevol reageren op alles wat een broeder doet. Telkens als we ons druk maken, is dus het enige wat wij hoeven te doen de Heilige Geest vragen met ons door Zijn liefdevolle en niet-oordelende ogen naar de situatie te kijken. Dit betekent niet dat wij naar anderen niet meer laten weten dat wij willen dat zij eerlijk tegen ons zijn; dat ze komen opdagen als ze zeggen dat ze dat zullen doen, enzovoort. Maar het betekent wel dat we dat laten weten zonder het gevoel dat we hen willen aanvallen.

In de wetenschap dat wij niet gekwetst zijn, zullen we automatisch weten wat het meest liefdevol is om te zeggen of te doen. En komend vanuit deze plek van liefde staan wij voor anderen werkelijk model voor hoe wij behandeld willen worden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina