Besprak Jezus ooit het opgeven van vlees in een van zijn gesprekken met Helen? In het evangelie van de Essenen spreekt hij overvloedig over geen vlees eten. Hoe zie jij dit?

Antwoord: Tijdens het optekenen van Een cursus in wonderen kreeg Helen Schucman geen enkele richtlijn over het eten van vlees – het onderwerp werd niet besproken. De Cursus geeft niet hetzelfde onderricht als het evangelie van de Essenen. De Cursus gaat over inhoud, niet vorm. Daarom zijn er geen richtlijnen voor gedrag, zoals in het evangelie van de Essenen.

Er zijn twee heel belangrijke principes in de Cursus die het overwegen waard zijn als antwoord op jouw vraag, beide worden verwoord in dezelfde passage: “Er is geen leven buiten de Hemel. Waar God leven heeft geschapen, daar moet leven zijn. In elke toestand die losstaat van de Hemel is leven een illusie” (T23.II.19:1-3). Als buiten de Hemel geen leven bestaat, en iedere andere toestand een illusie is, dan zou het volgens de leringen van de Cursus heel inconsequent zijn als aan wát voor gedrag ook in de droom speciaal belang zou worden toegekend. De Cursus leert ons om bewust te worden van de manier waarop we alles interpreteren, en daarbij bewust te worden van de gedachten, overtuigingen en oordelen waaruit ons egodenksysteem bestaat. Op deze manier zullen we in staat zijn het ware verband tussen oorzaak en gevolg te leren zien, en begrijpen dat de bron van al onze pijn zich in de denkgeest bevindt. Daarom is het enige dat de Cursus van ons vraagt dat we aandacht schenken aan onze gedachten, ze zien als de oorzaak van iedere toestand waarin we ons bevinden, en ze naar de Heilige Geest brengen zodat ze getransformeerd kunnen worden. Behalve dit geeft de Cursus helemaal geen specifieke richtlijnen voor gedrag met betrekking tot keuzes die in een hallucinatie worden gemaakt: “Maar wat als je inzag dat deze wereld een hallucinatie is?” (T20.VIII.7:3).

Als we deze belangrijke principes van de Cursus in aanmerking nemen, dan is afzien van het eten van vlees omdat het betekent dat een levend schepsel ervoor moet worden gedood of omdat het ‘spiritueel superieur’ is om geen vlees te eten niet in overeenstemming met zijn denksysteem. In verband hiermee leert de Cursus ons met betrekking tot elke specifieke situatie of elk probleem om slechts één vraag te stellen: “Dit is de vraag die jij in relatie tot alles moet leren stellen. Wat is het doel? Wat het ook is, het zal jouw inspanningen automatisch richting geven” (T4.V.6:8-10). Alles dient het doel van het ego óf dat van de Heilige Geest. Of we nou vlees eten of ervan afzien: het is belangrijk ons te herinneren dat we uit onszelf geen beslissingen nemen: “Wat je ook beslist, jij zult uit jezelf geen beslissingen nemen. Want beslissingen worden samen met afgoden, of samen met God genomen” (T30.I.14:7-8). Onze keuze zal ofwel het denksysteem van het ego versterken: dat de wereld werkelijk is en dat het verschil maakt wat we eten, ofwel het denksysteem van de Heilige Geest: dat de wereld een illusie is, en het enige wat er in de droom toe doet is onze denkgeest genezen van de gedachte dat we geloven dat we ons van God afgescheiden hebben. Wat betreft specifiek gedrag: Krishnamurti gaf een heel nuttig advies aan een van zijn aanhangers, met betrekking tot het hebben van seks wat, geparafraseerd, van toepassing is op jouw vraag: “Eet vlees, of eet geen vlees, maar doe het gewoon”.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina