Hou je dan op te bestaan als individu? Ik ben gehecht aan mijn individualiteit. In het algemeen hou ik van mijn leven. Ik wil niet verdwijnen in….waarin? Ik hou van de wereld en vind hem prachtig. Ik wil niet dat de wereld verdwijnt. Wat gebeurt er als ons lichaam sterft? Wat gebeurt er als we ontwaken uit de droom? Ontwaken we uit de droom wanneer we sterven?

Antwoord: Je kunt er gerust op zijn, dat zolang je een individueel zelf wilt en de wereld als werkelijkheid, ze dat zullen blijven. Jezus maakt dit duidelijk in een aantal passages. Sprekend over de wereld die we zien, zegt hij dat “…..jij die bedacht hebt. Je kunt haar even gemakkelijk opgeven als je haar gemaakt hebt. Je zult haar zien of niet zien, al naar je wenst. Zolang je haar wilt, zul je haar zien; wanneer je haar niet meer wilt, zal ze niet langer voor jou te zien zijn” (Wdl.32.1:2-5). En verderop in het werkboek: “Er is geen wereld los van wat jij wenst, en hierin ligt jouw uiteindelijke bevrijding……Het is geen trots die jou zegt dat jij de wereld die je ziet gemaakt hebt, en dat ze verandert als jij je denken verandert” (Wdl.132.5:1,5). En eerder in de tekst verzekert hij ons: “Vrees niet dat je opeens zult worden opgetild en de werkelijkheid in geslingerd” (T16.VI.8:1).

Dus op dit punt zoek je geen bevrijding en dat is prima. Jezus heeft daar geen oordeel over. Hij twijfelt wel over jouw gezonde verstand (T23.II.13:4-13). Maar hij veroordeelt jou niet omdat je de wereld verkiest boven zijn liefde. De meeste van ons herkennen of geloven niet dat dit de keuze is die we maken. En daarom is een van de doelen van Een cursus in wonderen ons te helpen inzien, dat we de wereld en ons individuele zelf kiezen, en dat die keuze staat voor een keuze tegen liefde en vrede. Echte liefde en vrede kunnen alleen gevonden worden in eenheid, niet in afgescheidenheid en verschillen.

Als de wereld nog steeds grote aantrekkingskracht op je uitoefent, zal de Cursus minder aantrekkelijk zijn als spiritueel pad. Hij zal je de waarde leren van het loslaten van je oordelen om minder pijn, schuld en angst te beleven in je relaties. Maar de metafysica van de Cursus die de basis vormt voor vergeving, laat de onwerkelijkheid zien van de afscheiding, het individuele zelf en de wereld. Dergelijk onderwijs gaat regelrecht in tegen jouw voorkeur voor de wereld en je zult op sommige punten strijd ervaren. Maar de waarheid is, dat niemand van ons zich in deze wereld kan bevinden als het niet zijn voorkeur en keuze was, zoals de passages hierboven duidelijk maken.

Het is belangrijk dat je eerlijk bent naar jezelf en naar Jezus over wat je wilt en wat je voelt. Tegen de tijd dat je aanvaardt dat je voor de keuze die je maakt een prijs betaalt, kun je jouw beslissing op dat punt heroverwegen.

Wanneer je gereed bent om je identificatie met het ego en de wereld, die haar verdediging is, helemaal los te laten zal er niet echt iets veranderen. Je zult een diepgaande verschuiving in je waarneming ervaren. Dood en geboorte hebben niets te maken met deze verschuiving. De dood van het lichaam verandert niet de beslissing die in de denkgeest gemaakt is om afgescheiden te zijn. Wel kan het deze keuze versterken als de dood wordt ervaren als een straf, verlies of ontsnapping. We kiezen dan gewoon weer een ander leven uit om onze ervaring van individualiteit en speciaalheid voort te zetten.

Alles speelt zich af in de denkgeest en wanneer je denkgeest het ego loslaat, zul je simpelweg ontwaken en zien dat je slechts een droom van afscheiding droomde. Er is geen afscheiding, geen afgescheiden zelf en geen uiterlijke wereld. Het kan lijken alsof de droom doorgaat, maar jij zult hem niet meer serieus nemen, wetend dat het een fantasie of illusie is die geen werkelijke betekenis of gevolgen heeft. Je zult weten dat je een onbeperkte denkgeest bent en niet een beperkt lichamelijk zelf. En de werkelijke vreugde die komt van de realisatie dat de denkgeest werkelijk één is, zal de vreugde en de schoonheid die de wereld je leek te bieden doen verbleken.

Zie ook V#068 voor een bespreking over de relatie tussen de denkgeest en de dood van het lichaam.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina