Waarom is de boodschap van Jezus in Een cursus in wonderen zo anders dan die van zijn moeder, de Maagd Maria, bij al haar verschijningen in de afgelopen eeuw? Volgens haar boodschap is God zich bewust van wat er in de wereld gebeurt, en straft Hij de ongelovigen.

Antwoord: Mensen die verschijningen van Maria hebben meegemaakt, hebben een boodschap gehoord die past bij hun religieuze geloof. In veel gevallen zijn ze vurige gelovigen met traditioneel theologische denkbeelden. De twee punten die je noemt – dat God zich bewust is van wat er in de wereld gebeurt en dat Hij de ongelovigen straft – zijn overtuigingen die veel christenen aanhangen. Voor gelovigen vormt een religieuze ervaring, zoals een verschijning van een spiritueel wezen als Maria, een verdieping en bekrachtiging van hun geloof. Liefde moet hun geloofsysteem niet bestrijden door onbekende concepten van een ander pad – zoals Een cursus in wonderen – naar voren te brengen. Zoals je wellicht weet is het spirituele onderricht van de Cursus niet gebaseerd op de bijbel of op een traditioneel christelijke of katholieke theologie. Hoewel christelijke terminologie gebruikt wordt, is de betekenis hiervan in de Cursus anders.

Toch kan zowel de boodschap van Maria als die van Een cursus in wonderen door hun respectievelijke volgelingen als liefdevol en behulpzaam onderricht ervaren worden. Ze kunnen gelijk zijn in inhoud, hoewel helemaal niet gelijk in vorm. In de vorm zijn ze inderdaad, zoals je zegt, heel verschillend. Dat komt omdat het twee heel verschillende spirituele denksystemen zijn met verschillende theologische geloofsystemen. Het is belangrijk te bedenken dat gedachten en overtuigingen niet de waarheid zijn; het zijn er uitdrukkingen of afspiegelingen van. Jezus en Maria verwijzen naar een waarheid die buiten elke mogelijke uitdrukkingsvorm staat. Waarheid maakt gebruik van verschillende vormen, op verschillende tijdstippen voor verschillende mensen. Dit spreekt de inhoud van de boodschap, die ten doel heeft ons terug te leiden naar ons thuis in God, niet tegen. Zoals de Cursus ons leert: “Er worden jou Helpers gegeven in vele vormen, hoewel ze op het altaar één zijn. Achter elk van hen staat een Gedachte van God, en dit zal nooit veranderen. Maar ze hebben namen die een tijd van elkaar verschillen, want de tijd heeft symbolen nodig, daar die zelf onwerkelijk is” (VvT5.1:3-5).

Noch de theologische visies, noch het specifieke geloof is belangrijk. Wat ertoe doet is de liefde waaraan een spiritueel leraar uitdrukking geeft, en de behulpzaamheid van het onderricht. Als wij er belang aan hechten dat God de ongelovigen beslist zal straffen, dan missen we zelf de kern. Het is belangrijk dat wij trouw zijn aan het geloof dat ons eigen spirituele pad ons onderwijst, en een vurig verlangen hebben tot God terug te keren. Als iemand de liefde aanvaardt die zijn specifieke religieuze overtuiging inspireert en leert om die liefde daadwerkelijk zelf te leven, dan is het uiteindelijk niet belangrijk of hij zijn reis begon uit angst voor de straf van God of omdat hij de vrede van God zocht. De ervaring is belangrijk. De Cursus zegt: “Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk” (VvTin.2:5). Er zijn vele paden, vele geloven, vele uitdrukkingsvormen, maar er is één waarheid, één God.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina