Ik ben hulpverlener van beroep. Het valt me op dat ik mijn speciaalheid versterk door me belangrijk en superieur te voelen ten opzichte van degenen die ik help, en tegelijkertijd haat ik hen. Ik ben er ook op uit om te zorgen dat wat ik doe resultaat heeft. Wanneer er verbinding is met een ander, dan schrijf ik dat toe aan míjn bijdrage. Het lijkt alsof ik dit alles gebruik om mijn individuele identiteit in de wereld te versterken, en ook mijn schuld, om maar niet aan speciaalheid voorbij te hoeven gaan. Is eerlijk zijn over mijn arrogantie en erop vertrouwen dat Jezus met deze eerlijkheid kan werken voldoende, als ik bereidwillig ben?

Antwoord: Eerlijk kijken naar de speciaalheid en de haat die we meebrengen binnen al onze relaties is zeker de eerste stap in het vergevingsproces. Dat is precies wat Een cursus in wonderen van ons vraagt, zodat we de dynamiek herkennen van het ego in actie. Je herkent ook de motieven voor de speciale liefde en de speciale haat, wat heel belangrijk is. Het motief dat je noemt is altijd werkzaam. Het houdt onze speciaalheid intact teneinde ons geloof in onze afgescheiden identiteit en in de wereld te versterken. Het resultaat is schuld, zoals je aangeeft, en dat is de werkelijke aantrekkingskracht voor ons. Zolang we ons schuldig voelen kunnen we de vrede van God op veilige afstand houden, in conflict blijven en onze individualiteit behouden. Dit is duidelijk de situatie die je beschrijft. Hier eerlijk naar kijken haalt je zeker uit de ontkenning, die zo fundamenteel is voor het ziekelijke plan van het ego. Wanneer de ziekte herkend wordt, kan genezing beginnen.

De volgende stap is om het verband te zien tussen de keuze in je denkgeest om je speciaalheid te versterken - waarbij je tevens schuld versterkt en vasthoudt - en alle pijn die je voelt binnen de droom van afscheiding. Het is heel belangrijk om dit verband te leggen tussen oorzaak en gevolg. Hierin ligt de sleutel voor het ongedaan maken van ons geloof in het denksysteem van het ego en de pijnlijke gevolgen ervan. Als speciaalheid en de eruit voortvloeiende schuld een keuze in de denkgeest is, dan betekent dit dat er ook een andere keuze gemaakt kan worden, met een ander resultaat. Daarin ligt de logica van het denksysteem van de Heilige Geest, zoals de Cursus naar voren brengt.

Wanneer dit verband eenmaal gelegd is, dan is de volgende stap Jezus vragen je te helpen een andere keuze te maken. Ernaar kijken is niet de laatste stap van ons aandeel in de genezingsrelatie met Jezus. We moeten een stapje verder gaan en vragen om ‘een andere manier’, en dat ook werkelijk wensen. Dit is niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Vaak zijn we best bereid Jezus onze pijn te laten vervangen door zijn vrede, totdat we ons realiseren dat dit betekent dat we heel wat meer los moeten laten dan we wilden uitruilen. Het vereist bereidwilligheid om de investering in onze speciaalheid en het doel ervan los te laten, wat uiteindelijk leidt tot het ongedaan maken van het hele denksysteem van het ego. Omdat het ego dit bedreigend vindt, heeft het een eindeloze voorraad aanlokkelijke vormen om ons bezig te houden. Ons aandeel is waakzaam te blijven voor al zijn trucjes en herkennen dat ze allemaal hetzelfde zijn, zodat we ze naar de Heilige Geest kunnen brengen om getransformeerd te worden.

Bedenk dat de Cursus ons niet vraagt geen speciale relaties te hebben: “Ik heb herhaaldelijk gezegd dat de Heilige Geest jou niet van je speciale relaties wil beroven, maar ze wil transformeren” (T17.IV.2:3). Hier begint de ‘bereidwilligheid’, die je noemt. Het hoeft geen volmaakte bereidwilligheid te zijn: “Jouw bereidwilligheid hoeft niet volmaakt te zijn, want de Zijne is dat. Als je Hem slechts een beetje ruimte geeft, zal Hij die zozeer verlichten dat je die van harte groter zult laten worden” (T11.II.6:6-7). Het beetje bereidwilligheid is voldoende, zolang we deze niet bewust achterhouden door onze ‘geheime zonden en verborgen haat’ te verbergen door ze te ontkennen, te rechtvaardigen, of ze anders, minder akelig, te benoemen. Als je trouw blijft aan het proces waaraan je begonnen bent, zul je beslist merken dat dit beduidende resultaten oplevert bij je studie en je genezing.

 

 

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina