Op de website las ik voor het eerst dat ‘Jezus’ in Een cursus in wonderen dingen zegt of onderwijst. Wordt zijn naam in de Cursus ergens genoemd? En zo niet, waarom ben je dan zijn naam gaan gebruiken, in plaats van bijvoorbeeld ‘de stem van Christus’, ‘de Christus’, of iets dergelijks?

Antwoord: Jezus wordt in de Cursus genoemd; in het Handboek voor leraren (H.23) en de Verklaring van Termen (VvT.5) Deze wat uitgebreidere passages kunnen je vraag wellicht helemaal beantwoorden. Ook zijn er in het Tekstboek verschillende passages in de eerste persoon die naar Jezus verwijzen, (in het bijzonder T1.II.3,4) hoewel zijn naam daar niet genoemd wordt. Helen Schucman wist dat de innerlijke stem die zij hoorde van Jezus was, net zoals we de stem van een familielid door de telefoon herkennen zonder dat te hoeven vragen. "Helen was zich er overigens terdege van bewust... dat het de Stem van Jezus was..." (Een leven geen geluk/Absence from Felicity, Kenneth Wapnick, p. 179).

Het is echter belangrijk om in gedachten te houden, dat in de droom Jezus een symbool is voor iemand die zich volledig heeft vereenzelvigd met de Christus. Deze identiteit is niet exclusief aan Jezus voorbehouden. Bovendien verwijst de term Christus in de Cursus naar de 'totaliteit van het Zoonschap', zoals gedefinieerd in de "Glossary-Index voor A Course in Miracles" door Kenneth Wapnick. Christus, de tweede Persoon van de Drie-eenheid, blijft één met de Vader in de Hemel, en is niet aanwezig in de droom. Het zou dan ook niet passend zijn om aan Christus te refereren als boodschapper, of 'stem' van de Cursus.

Geloven dat Jezus de stem is die in Een cursus in wonderen spreekt, is niet noodzakelijk voor ons werk met de Cursus. Het is ook niet noodzakelijk om een relatie met hem op te bouwen, maar dat is wel behulpzaam. Als een symbool binnen onze droom, is Jezus bij ons om ons te leren de Verzoening te aanvaarden, net zoals hijzelf dat heeft gedaan. "Jezus heeft de weg gewezen... Deze cursus is van hem gekomen, want zijn woorden hebben je bereikt in een taal die je kunt liefhebben en begrijpen. Zijn er andere leraren mogelijk om de weg te wijzen aan hen die een andere taal spreken en een beroep doen op andere symbolen? Zeker, die zijn er. Zou God iemand in tijd van tegenspoed verstoken laten van een zeer aanwezige hulp, een verlosser die voor Hemzelf symbool kan staan? ... Jezus is gekomen om aan die van jou te beantwoorden. In hem vind jij Gods Antwoord. Onderwijs dan ook met hem, want hij is met jou, hij is altijd aanwezig". (H23.5:1, 7:1-4, 6-8) De Cursus is een zeer liefdevolle boodschap en komt tot ons vanuit de herinnering van Gods liefde, die wordt weerspiegeld in de denkgeest en gesymboliseerd door de 'persoon' van Jezus. De vorm die deze liefde aanneemt is niet belangrijk, het is alleen van belang dat we de boodschap horen en de liefde aanvaarden. Als je bij het studeren in de Cursus Jezus de woorden hoort spreken tot jou, kan dat zeer behulpzaam zijn, niet alleen omdat je zo een relatie met Jezus aangaat, maar ook om de liefde te accepteren die door de Cursus wordt weerspiegeld.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina