Wat bedoelt Jezus wanneer hij zinspeelt op onze “scheppingen”?

Antwoord: Onze scheppingen bestaan alleen op het niveau van de geest. Het zijn geen dingen of wezens en ze maken geen deel uit van de illusoire wereld van vorm. De term wordt in de Cursus gebruikt als verwijzing naar de liefde in de denkgeest van het Zoonschap. Onze scheppingen zijn de liefdevolle gedachten in de Denkgeest van Christus. De term wordt gebruikt als een symbool om ons te helpen begrijpen dat we in waarheid de schepping van de Vader zijn. Net als Hij “scheppen” wij door middel van de Gedachten van liefde die zich door het hele Zoonschap heen uitbreiden en terugkeren tot de Vader. Ze zijn “de uitbreidingen van onze geest... als uitbreidingen van Christus zijn onze scheppingen deel van de Tweede Persoon van de Drie-eenheid; schepping vindt voortdurend plaats in de Hemel, buiten tijd en ruimte en onafhankelijk van het feit dat de Zoon zich er niet van bewust is in de wereld” (Glossary-index for A Course in Miracles, Kenneth Wapnick). Wanneer we onze identiteit als ego volledig loslaten en accepteren wie we werkelijk zijn – zoals God ons schiep – dan zullen we onze scheppingen kennen en aanvaarden. Dit gebeurt buiten de droom, daar waar we thuis zijn in God. Dáár vinden we onze scheppingen. De Cursus gebruikt dit prachtige beeld om ons te stimuleren naar onze waarheid te zoeken: “De Hemel wacht in stilte, en je scheppingen strekken de hand naar jou uit om je te helpen oversteken en ze te verwelkomen. Want zij zijn het die je zoekt. Je bent slechts naar je eigen compleetheid op zoek, en zij zijn het die jou completeren... Het aanvaarden van jouw scheppingen is het aanvaarden van het Eenzijn van de schepping, zonder welke jij nooit compleet zou kunnen zijn (T16.IV.8:1-3,6).

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina