Hoe meer ik het Tekstboek lees en de lessen doe, hoe meer ik besef dat ik Gods volmaakte schepping ben, in weerwil van wat ik met mijn fysieke ogen zie. De eerste drie hoofdstukken van het Tekstboek leren mij het thema – en de enige werkelijkheid – dat ik nooit gescheiden van God ben geweest. Het is krachtig, eenvoudig en de waarheid. Dat WEET ik. Kennis stelt geen vragen. Alleen het ego doet dat. Is dit een soort intellectuele ervaring of een ‘werkelijke’ ervaring? Is dat eerste een vermomming van het ego?

Antwoord: Jouw ervaring kan heel goed echt zijn, een afspiegeling van de kennis die in ons allemaal aanwezig is als Christus, Gods enige Zoon. En het meest nuttige perspectief voor deze ervaring (tenzij je het gevoel hebt dat je elke behoefte aan de Cursus en het in praktijk brengen ervan al overstegen hebt) is wellicht dit: Als de ervaring behulpzaam is om je begrip en het toepassen van vergeving te verdiepen, wat de kern van het onderricht en het doel van de Cursus is, dan kun je eenvoudig dankbaar zijn dat je er open voor stond. Want dat is het enige dat er werkelijk toe doet. Met andere woorden: als de ervaring je heeft laten inzien dat jouw belangen niet gescheiden zijn van die van je broeders, en dat elk oordeel dat je over je broeders of over jezelf hebt onterecht is en niet gerechtvaardigd, dan heb je een reuzenstap vooruit gezet in je genezingsproces.

De Cursus zegt direct aan het begin van het Tekstboek over zichzelf: “De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is” (T.In.1:6-7). “De blokkades wegnemen” is waar het bij vergeving allemaal om gaat, en dit vraagt een bereidheid om naar ons ego te kijken, met al zijn egocentrische kwaadaardigheid en misleiding. Dan kunnen we, met Jezus’ liefde aan onze zijde, voorbij deze blokkades kijken naar de vreugdevolle waarheid over onszelf en onze broeders. Als jouw ervaring je een glimp van de eindbestemming van de Cursus laat zien, kan dit je motivatie voor het middel – vergeving – dat de Cursus aanreikt om daar te komen, hopelijk versterken. Bon voyage!

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina