Een cursus in wonderen spreekt over de “Grote Stralen”. Kun je uitleggen wat dit zijn?

Antwoord: De “Grote Stralen” is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar het licht van God, dat zich uitbreidt naar Christus, Zijn enige Zoon. Symbolisch gesproken is een vonk van dit licht aanwezig in de juist gerichte denkgeest van de afgescheiden zoon. Noch de “Grote Stralen” noch de vonk zijn stoffelijke vormen van licht; het zijn symbolen die niets te maken hebben met wat door de ogen van het lichaam gezien kan worden. De term wordt gebruikt om een werkelijkheid te symboliseren die geest is en niet iets fysieks, en is onverenigbaar met de identificatie van het ego met het lichaam. Naarmate we ons steeds minder met het ego gaan identificeren, zullen we ons steeds meer bewust worden van de waarheid over wie we zijn als Gods enige Zoon, niet beperkt door het lichaam. Dit bewustzijn is een vorm van zien en wordt gesymboliseerd door een vonk van licht en de “Grote Stralen”. Wij hebben alleen een vaag vermoeden dat er een werkelijkheid is die ligt achter datgene wat de ogen van het lichaam zien. Maar wanneer we leren ‘zien’ met de Heilige Geest, groeien we van deze vonk van bewustzijn naar een helderder besef van de werkelijkheid van de geest. We ‘zien’ dan het licht in onze denkgeest dat de waarheid weerspiegelt en de Godsherinnering vertegenwoordigt, de Eenheid die we samen delen. En uiteindelijk leren we om elke ego-gedachte die ons bewustzijn verduistert los te laten. Wanneer we dat doen, zal alleen het licht overblijven. “En vanuit dit licht zullen de Grote Stralen zich uitbreiden, achterwaarts tot in het duister en voorwaarts tot God, om het verleden weg te schijnen en zo plaats te maken voor Zijn eeuwige tegenwoordigheid, waarin alles straalt in het licht” (T18.III.8:7). Bij termen als deze, is het belangrijk te onthouden wat de Cursus zegt over woorden: “Woorden kunnen behulpzaam zijn, vooral voor de beginner, om je te helpen concentreren en het gemakkelijker te maken irrelevante gedachten buiten te houden of op zijn minst te beheersen. Laten we echter niet vergeten: woorden zijn slechts symbolen van symbolen. Ze zijn daarom dubbel van de werkelijkheid verwijderd” (H21.1:8-10). We dienen voorbij het symbool te gaan om de boodschap te leren die de Cursus ons door middel van woorden, symbolen, geeft en zo moeten we ook voorbij het lichaam gaan naar het licht dat we in iedereen kunnen zien. “Zoals het ego jouw waarneming van je broeders wil beperken tot het lichaam, zo wil de Heilige Geest jouw visie bevrijden en je de Grote Stralen laten zien, die zo onbeperkt van hen uitstralen, dat ze reiken tot God. Het is deze omslag naar visie die zich in het heilig ogenblik voltrekt” (T15.IX.1:1,2).

Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat we ook lichtstralen om iemand heen zien. Het is een omslag in onze waarneming die plaatsvindt in de denkgeest wanneer we toelaten dat in het heilig ogenblik veroordeling vervangen wordt door vergeving.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina