Als het proces van vergeving de basis is van de Cursus, waarom concentreert Jezus zich daar dan niet op? Waarom geeft hij ons niet allerlei technieken of advies voor de meest praktische manier? Heb jij deze misschien? Ik vind het erg moeilijk en voel me er af en toe gewoon wanhopig over.

Antwoord: Allereerst, je bent hier niet alleen in! Heel veel mensen delen jouw gevoelens over hun werk met de Cursus.

De Cursus is zeer praktisch, maar helaas, niet op de manier zoals wij het zouden willen. We willen graag dat hij ons vertelt hoe ons te gedragen in specifieke situaties. Hij biedt ons echter geen praktisch advies of technieken op dat niveau, omdat de focus daar niet ligt. Het is een Cursus in het veranderen van onze gedachten (inhoud) en niet in het veranderen van ons gedrag (vorm). Het is een Cursus in oorzaak en niet in gevolg, zoals Jezus ons vertelt in een ontroerend gedeelte van de paragraaf “De ‘held’ van de droom” in Hoofdstuk 27 van het Tekstboek:

“Met mild gelach neemt de Heilige Geest de oorzaak waar, en kijkt niet naar de gevolgen. Hoe zou Hij anders jouw dwaling kunnen corrigeren, jij die de oorzaak volkomen over het hoofd hebt gezien? Hij nodigt jou uit ieder verschrikkelijk gevolg bij Hem te brengen, zodat jullie samen naar de dwaze oorzaak ervan kunnen kijken, en jij met Hem een ogenblik kunt lachen. Jij beoordeelt gevolgen, maar Hij heeft hun oorzaak beoordeeld. En door Zijn oordeel zijn de gevolgen weggenomen” (T27.VIII.9:1-5).

Daarom zegt de Cursus niets over gedrag, wat veel studenten frustrerend vinden. We willen zo graag dat precies gezegd wordt wat we moeten doen in onze omgang met mensen en bij het nemen van allerlei beslissingen over ons leven. Hij vertelt ons inderdaad wat we moeten doen, maar niet wat gedrag betreft. De Werkboeklessen zijn zeer specifiek over wat we moeten doen als we van streek zijn, boos, veroordelend, angstig, ziek enz. Maar de instructies zijn uitsluitend gericht op het vermogen van de denkgeest om keuzes te maken, en dat is waar ons gedrag uit voortvloeit. Ons gedrag komt voort uit het denksysteem dat we gekozen hebben in onze denkgeest. Dus de Cursus concentreert zich geheel op die dimensie, omdat daar de oorzaak ligt van al onze problemen en leed. De toestand van ons lichaam is slechts het gevolg van de oorzaak. Daarom zijn we het meest geholpen door te werken met de inhoud van onze denkgeest. Dat is de hulp die Jezus ons biedt in zijn Cursus. Dit is een van de redenen waarom de Cursus zo uniek is in zijn benadering van spiritualiteit.

Toch is het concentreren op gedragsveranderingen soms behulpzaam en zelfs nodig, met name waar het gaat om verslavingen. Vaak kan het innerlijke werk niet beginnen voordat iemands emotionele en fysieke toestand redelijk stabiel is. Maar de verlichting van pijn, bezorgdheid, schuld, angst enz. is meestal niet blijvend wanneer er alleen verandering plaatsvindt op het niveau van het gedrag, zonder dat dit gepaard gaat met een verandering in de denkgeest. De Cursus leert ons dat we onze diepste drijfveren verborgen hebben in de denkgeest. Dus als we niet naar dat niveau gaan, zullen we nooit blijvende innerlijke vrede hebben, ondanks gedragsveranderingen. Door het toepassen van het onderwijs en de principes van de Cursus, wordt ons het einde van alle pijn en alle problemen beloofd.

De richting en de aanpak van de Cursus om pijn te genezen en problemen in ons leven op te lossen, worden onder meer treffend beschreven in deze twee passages: “Het is zeker zo dat alle ellende er niet slechts als niet-vergeven uitziet. Maar dat is de inhoud achter de vorm” (Wdl.193.4:1.1); “Van een ding was je zeker: van al de vele oorzaken die jij zag als brengers van pijn en lijden voor jou, was jouw schuld er niet een van” (T27.VII.7:4). Jezus vertelt hier en op talloze andere plaatsen dat we noch weten wat onze problemen zijn, noch wat de oplossingen zijn. We kunnen dan ook het beste zijn hulp inroepen en zijn leiding volgen, want hij weet wat onze problemen werkelijk zijn en hoe ze kunnen worden opgelost.

Nadruk op de inhoud betekent niet dat de Cursus je een totale vrijbrief geeft om wat betreft gedrag alles te doen wat je maar wilt. Dat is duidelijk niet zijn richting. Hij focust niet op gedrag vanwege zijn metafysische uitgangspunten waarvan het belangrijkste principe is dat de wereld niets is dan een projectie van een gedachte in onze denkgeest. En omdat “ideeën hun bron niet verlaten”, blijft de wereld in de denkgeest en dus is de wereld niet wat ze lijkt te zijn. Datzelfde geldt voor het lichaam. Door op het niveau van gedrag te blijven, beperken we dan ook de uitbreiding van de genezing die kan plaatsvinden. Voor sommige mensen is verandering van gedrag echter een manier om weer in contact te komen met de macht van de denkgeest, die we gedissocieerd hebben en onbewust gemaakt. Het zal vaak de beslissing van de denkgeest weerspiegelen om liefdevoller en vriendelijker voor jezelf te zijn, wat een toepassing is van de principes van de Cursus. Het komt ook voor dat studenten een vorm van therapie of training volgen, en daarna met de Cursus verder gaan, waardoor ze beter in staat zijn het onderwijs van de Cursus te leren en in praktijk te brengen.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina