De Cursus zegt dat de wereld werd gemaakt als een aanval op God. Hij zegt ook dat het lichaam neutraal is. Aangezien ze beide een illusie zijn, zouden ze niet als neutraal moeten worden beschouwd?

Antwoord: De Cursus zegt ook: “het lichaam is een beperking van liefde, … het werd gemaakt om het onbeperkte te beperken” (T18.VIII.1:2,3). Alles van het ego werd gemaakt als een aanval op de Liefde en de Eenheid van God. Hieronder vallen de macht om keuzes te maken of beslissingen te nemen en ook alle verdedigingen ter bescherming en instandhouding van het ego. Maar alles wat het ego heeft gemaakt om zich af te scheiden, kan de Heilige Geest gebruiken om te genezen, als we bereid zijn het Hem aan te bieden. Het komt altijd neer op een kwestie van doel; elke illusie kan, als we eenmaal geloven dat ze werkelijk is, gebruikt worden voor het doel van het ego of voor het doel van de Heilige Geest.

Zowel het lichaam als de wereld werden gemaakt om God en Zijn schepping te trotseren en te bewijzen dat wij machtiger zijn dan Hij. Vervolgens werd dit bedekt door de overtuiging dat wij ons lichaam zijn, kwetsbaar en fragiel, slachtoffer van de overweldigende krachten van een wereld die tot slachtoffer maakt. En ja, zowel het lichaam als de wereld zijn in feite neutraal, en wachten tot wij kiezen wiens doel ze zullen dienen. Dat maakt het onderricht van de Cursus zo mild, want het lichaam en de wereld worden niet als obstakels op zichzelf gezien, die op de terugreis naar God overwonnen moeten worden. De meeste andere spirituele leringen eisen de opoffering van wat wij denken te koesteren – lichamelijke en wereldse dingen. De Cursus vraagt echter alleen maar dat we bereid zijn het doel ervan te laten transformeren, zodat we ze uiteindelijk gewillig afdanken wanneer ze voor ons geen waarde meer hebben, “functieloos en overbodig [zijn], en afgedankt [worden]…[om] vervolgens vervangen te worden door een groter goed” (WdII.294.1:9-10). Maar zolang het lichaam en de wereld voor ons nog waarde hebben, wordt ons niet gevraagd ze op te geven.

Het zijn onze overtuigingen en gedachten over het lichaam en de wereld die niet neutraal zijn. De Cursus maakt dit heel duidelijk: “Geen enkele overtuiging is neutraal (T24.In.2:3); Ik heb geen neutrale gedachten” (WdI.16). Dus leert de Cursus ons dat verandering moet plaatsvinden op het niveau van de gedachte of de overtuiging. Onze overtuigingen of gedachten geven aan alles in de wereld een doel. En alle gedachten komen of van het ego of van de Heilige Geest. Het aanvaarden van het denksysteem van het ego versterkt ons geloof in de werkelijkheid van zonde, schuld en angst en hun verdedigingen – de wereld en het lichaam. Ons tot het denksysteem van de Heilige Geest wenden maakt dat geloof ongedaan. Het laat ons eerst de wereldse dingen, onszelf inbegrepen, niet zo ernstig nemen. Vervolgens leidt het ons tot de uiteindelijke erkenning dat alle overtuigingen van het ego en de manifestaties ervan onwerkelijk of illusoir zijn. Als we eenmaal inzien dat ze onwerkelijk zijn, hebben ze niet langer waarde voor ons en kunnen we ze gemakkelijk loslaten.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina