Zijn engelen een illusie? Een cursus in wonderen spreekt over “engelen”, (T19.IV.C.i.9; T26.IX.7 en in het Werkboek). Maar het is mij niet duidelijk of zij gemaakt worden door het ego of een deel van de werkelijkheid zijn.

Antwoord: Engelen zijn een onderdeel van de illusie, of we nu over hen spreken in de gebruikelijke zin als kortstondige lichamen of zoals over hen gesproken wordt in de Cursus. In het onderwijs van de Cursus refereert de werkelijkheid uitsluitend aan de Eenheid van God en Zijn Zoon in de Hemel, waar alleen Eenheid heerst en geen onderscheid bestaat tussen de Vader en Zijn ene Zoon. Er is geen meervoud in deze werkelijkheid. Volgens de Cursus is al het andere onderdeel van de illusie van de droom. De Cursus spreekt over engelen als metafoor en symbool. Ze zijn symbolen voor de weerspiegeling van Gods gedachten die altijd bij ons zijn. Het is een liefdevol, poëtisch gebruik van een term waar we vertrouwd mee zijn, om ons te onderwijzen over de Liefde die God uitbreidt naar het Zoonschap, omdat we wellicht nog te angstig zijn voor een directe ervaring van Zijn Liefde. Meestal zien we engelen als heilzame wezens die ons troosten en helpen. In de Cursus gebruikt Jezus deze vorm vanwege onze positieve associatie en helpt hij ons om onze angst op een zachte manier los te laten met behulp van uitdrukkingen die we kunnen begrijpen. Je hebt misschien gemerkt dat op alle plaatsen in de Cursus waar engelen voorkomen, de taal van een grote poëtische schoonheid is, met woorden die troosten en verheffen. Dit zijn woorden van bemoediging die de waarheid van Gods Liefde voor ons weerspiegelen.

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina