Ik zoek de ‘Stem’ van de Heilige Geest. Is er een methode die het makkelijker maakt om deze te horen? Een cursus in wonderen lijkt te zeggen dat slechts weinigen deze Stem horen, en dit lijkt een hinderpaal te zijn voor het beoefenen van vergeving.

Antwoord: Het geschreeuw van het ego is het belangrijkste obstakel om de Stem van de Heilige Geest te horen. Volgens de Cursus is de Heilige Geest een “zachte stille Stem” (T21.V.1:6). In plaats van te zoeken naar deze Stem, die altijd bij ons is, kunnen we beter vergeving beoefenen. Dat doen we door onze aandacht te richten op de gedachten die zorgen voor al het geschreeuw in onze denkgeest, en die de Stem van de Heilige Geest overstemmen. Onze gedachten van afscheiding, oordelen en aanval kunnen gezien worden als wat ze zijn: pogingen het ego te verdedigen, te bewijzen dat wij gelijk hebben en God ongelijk, en dat schuld gerechtvaardigd is, om er maar een paar te noemen. We kunnen deze gedachten herkennen en de verantwoordelijkheid aanvaarden dat we ze gekozen hebben voor het speciale doel van het ego, namelijk om de Stem van de Heilige Geest niet te horen. Dat is het begin om vergeving in praktijk te gaan brengen en de Stem van de Heilige Geest te gaan horen. Als we dat willen, hebben we vervolgens de gelegenheid ervoor te kiezen om naar de Stem van de Heilige Geest te luisteren. Dat is niet altijd letterlijk een stem maar meestal eerder de erkenning dat ik ongelijk heb in hoe ik een bepaalde situatie, een persoon of een gebeurtenis zie, en bereid ben er anders naar te kijken. Het erkennen van je ongelijk, de bereidwilligheid en de andere waarneming is dan de Stem van de Heilige Geest. Iedereen is geroepen om op deze manier de Stem van de Heilige Geest te horen. Maar weinigen zullen deze Stem ook werkelijk als een stem horen en dit is ook niet noodzakelijk om vergeving te kunnen beoefenen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina