Kun je uitleggen waarin en waarom de Cursus verschilt van andere spirituele paden? Ik heb andere non-dualistische leringen bestudeerd, maar kom toch steeds weer terug bij de Cursus.


Antwoord: Laten we eerst stilstaan bij non-dualisme. Daarmee bedoelen we dat de Cursus alleen maar één dimensie van de werkelijkheid erkent en dat is de dimensie van de geest en de staat van volmaakte eenheid. De Cursus verwijst daarnaar als het domein van kennis. Al het andere – de dualistische wereld van afscheiding en perceptie, van vorm en materie, van denken en concepten – is illusie en bestaat dus niet werkelijk.

Dit non-dualisme vind je in de hogere leringen van hindoeïsme en boeddhisme, maar zelden in het Westen. Wat Een cursus in wonderen uniek maakt als een spiritueel systeem - oud en hedendaags - is de integratie van deze non-dualistische metafysica met een wereldlijke psychologie, die grotendeels is gebaseerd op de inzichten van Freud en zijn volgelingen. Dit betekent in essentie dat de Cursus ons leert dat de wereld een illusie is en niets dan een droom, buiten de Denkgeest van God, en dat we tegelijkertijd aangespoord worden om onze dagelijkse lessen van vergeving te beoefenen door zorgvuldig aandacht te geven aan onze dagelijkse ervaringen hier. De sleutel tot deze integratie is de nadruk die de Cursus legt op doel. Het presenteren van dit idee maakt dat Een cursus in wonderen los komt te staan van andere spirituele paden.

De Cursus leert ons niet alleen dat deze wereld een illusie is, maar dat het een doelgerichte illusie is, waarvan het doel is: het maken van een wereld met lichamen, volledig gefocust op het oplossen van de vele materiële en psychologische problemen die ons dagelijks in beslag nemen en schreeuwen om aandacht. Op deze manier blijft de denkgeest, de werkelijke bron van ons probleem, verborgen voor bewustzijn.

Een cursus in wonderen is bovendien de enige spirituele lering die er zo op aandringt dat we kijken naar het ego - de donkere kant - als de manier om eraan voorbij te gaan naar het licht. Zijn focus ligt daarom niet op de waarheid, maar op het ongedaan maken van ons egodenksysteem (het denksysteem van schuld, angst en aanval) en dat maakt dat het licht kan schijnen. Jezus leert ons in de Cursus: “Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. Het is niet nodig te zoeken naar wat waar is, maar wel naar wat onwaar is” (T16.IV.6:1,2).VV

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina