Als het ego liefde vernietigt, zoals Jezus en zijn boodschap, waarom is Moeder Theresa dan niet aangevallen terwijl zij liefde uitbreidde?

Antwoord: Het ego kan liefde niet ‘vernietigen’, al kan het soms lijken dat symbolen van liefde in de wereld (Jezus en zijn boodschap) worden aangevallen. Ondanks aanvallen op de historische Jezus, en nadien aanvallen op zijn ware boodschap, zijn noch zijn boodschap noch zijn liefde ooit vernietigd. De aanvallen van het ego hebben geen uitwerking op de inhoud. Het uitbreiden van liefde door Moeder Theresa, of door wie dan ook, is onkwetsbaar voor aanval, waarbij het niet relevant is of zij wel of niet in de vorm werd aangevallen. De specifieke vorm die haar liefde aannam tijdens haar leven is in feite ook bekritiseerd. Ook het denksysteem van haar geloof en de theologie die haar inspireerde zijn vormen die vaak zijn aangevallen. Dit heeft echter geen effect gehad op de liefdevolle inhoud van haar werk of op haar boodschap.

Zoals de Cursus zegt: “Hoe zwak is angst toch, hoe klein en betekenisloos! Hoe onbetekenend tegenover de stille kracht van hen die de liefde met elkaar verbonden heeft! Dit is je ´vijand´: een angstig muisje dat een aanval op het universum wil doen. Hoeveel kans op slagen heeft het? Kan het moeilijk zijn om geen acht te slaan op zijn zwak gepiep dat van zijn almacht spreekt en dat het loflied voor zijn Schepper overstemmen wil dat ieder hart door heel het universum voor eeuwig zingt als één?” (T22.V.4:1-5)

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina